Eni portal galambok és kutyák
Tartalom
menük

   

   

   

   

  

 
Egy rendelet

        

          A Budapesti magasröptü csapost

      a 32/2004.(IV.19) O.GY. határozat

      más állatfajokkal és még 33 fajta

      galambbal együtt nemzeti kincsé

                   nyilvánította.

 

                    

                          A galambok listája

 
Hirdetések

 

 

 

     Új modul a bal alsóban 

 

                     Viccek 

 

 

    Dabas 2008.Dec.

Országos kiállítás képei

   Ózdi kiállítás képei 

        A képtárban

       

 

 

 

 

    

  Nagy Károly szegedi

  magasszálló tenyésztő

 
Vetítő

          Cservenyák Gábor galambjai                                              

   Taganrogi keringők és chabok

 
Menü
 
Galambász barátok madarai

           

        Török Árpád galambjai

 
Vendég
Indulás: 2007-03-15
 
Vicc
 
Slide show

 
Naptár
2018. November
HKSCPSV
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
<<   >>
 
Hmmm!
 
Galamb
 
Fordítás
 
Hirdetések
 
Látogatók
free counters
 
Galamb-béke

 
Újság
Tartalom
 
Polomagic
http://polomagic.polomania.hu
 
Fajtaleirások-budapesti rövidcsőrű, bácskai hosszú csőrű, alföldi (kőrösi),Monori,
Fajtaleirások-budapesti rövidcsőrű, bácskai hosszú csőrű, alföldi (kőrösi),Monori,Képtárak: Súgó
Alföldi (kőrösi) keringő

Származási hely: Nagykőrös és a Nagyalföld környező települései.                           

A küllem főbb jellemzői: Közepes nagyságú vagy annál valamivel kisebb, zömök testalkatú, magassága 18-20 cm, hossza a csőr hegyétől a kormánytollak végéig 28-30 cm, fésűs keringőfajta, mélyen leeresztve hordott szárnyakkal és a  törzshöz magasan illesztett, széles, felfelé irányuló, vasalt farokkal. A törzs széles mellből indul, zömök, vízszintes tartású, rövid lábakon nyugvó. A hátközéptől a faroktő felé enyhén emelkedő, széles és telt, dús tollazatú farokpárna, alul pedig ívelt határvonalú, mély,takart hashoz csatlakozó lágyék.

Fej:  Rövid, széles, a homlok meredekívben emelkedő. A fejtető lapos, a tarkótájba enyhe íveléssel fordul. A hátsó nyakél kezdetén közepes magasan tűzött, dús tollazatú, széles ívű fésű, mely a fülek tájékától, a níak oldalaira nyúló, fokozatosan alacsonyabbá váló fodorban fejeződik be. A kétoldali tollforgóból a fésű mögé irányuló tollak sörényt képeznek.

Szem , szemgyűrű: A szemgyűrűk közepes szélességűek, kör alakúak, kétsororsak, finomszövetűek, felületük enyhén redőzőtt. A fej két oldalán párhuzamosan helyezkedők.  fehérek szemgyűrűi halvány pergamen, a színeseknél vajszínűek.Kivételt képeznek a kékek, a kékfakók és kovácsolt kékek, amelyek világos esetleg sötétebb kékesszürke szemgyűrűi elfogadottak. A fehérek és a fehér alapszínű tarkázottak szivárványhártyája (írisz) gesztenyebarna, ún. bükkönyszem a színeseké viszont mindíg narancssárga. A pupillák kicsik, kerekek.

CSőr: A közepesnél valamivel rövidebb. 12-15 mm, tőben vastag,ék alakú és zárt. A zárt csőkávák gerince és a rá a csőrből húzott függőleges 90 fokos szöget zár be. Az orrdudorok kicsik, de osztottak, felületük sima és enyhén porozott. A felső csőrkáva vége az alsó csőrkáva hegyén túl ér. Valamennyi egyszínű és tarka rajzos csőre világos, enyh rózsaszín árnyalattal. A kékek, a kékfakók és a kovácsolt kékek csőre világos vagy sötétebbszürke. Ugyanez a csőrszín feketéknesetében is előfordul, de a világosat előnyben kell részesíteni.

NYak:  Nagyon rövid, vastag, függőleges tartású, a fej irányában enyhén vékonyodó. A toroktáj szűk ívben kimetszett.

Mell: Széles vállközből indulva nagyon rövid, a farok felé alig keskenyedő, középen mély ívben folytatódik a deréktájban, majd viszonylag széles , dús farokpárnában fejeződik be.

Szárnyak: A törzshöz lazán simúlók, teljes terjedelmükben mélyen leeresztve hordottak. Olyan mértékben csüngők, hogy viszonylag rövid elsőrendű evezők és a kéztollak a talajjal közel párhuzamosan futnak. Az előbbiek vége járás közben a talajt 2-3 cm hosszan érinti. A szárnypajzsok rövidek és szélesek, a szárnybúbok a mell tollaival teljesen fedettek.             az ellenkező oldali evezők hegyei között a távolság alig kisebb a farokszélességnél.

Farok: Széles és jól zárt, felfelé irányuló, felülete enyhén domborodó, tollai széles zádzlójúk, s egymásra cserépszerűen, rés nélkül zárulnak (vasalt farok). A szélső kormánytollak enyhén kifelé irányulnak. A farok tollainak vége kissé frizurárott is lehet. A kormánytollak száma a zsírmirigy hiányával kacsolatosan 14-18. A farok 13-14 cm hosszú, emelten hordott, a vízszintassel legalább 45 fokos szöget zár be. A farokfedők és a hasonlóan dús tollazatú faroktámasztók következtében a valóságosnál rövidebbnek tűnik.

 

Bácskai hosszúcsőrű keringő

Származási hely:A Duna-Tisza közének déli területe: a Bácska, melyről a nevét is kapta.

A küllem főbb jellemzői: arányos testű, kisséemelt melltartású, kifejezetten "húzott" fejű, hosszú csőrű. Közepes testnagyságú keringőfajta, a tarkótájnál induló, két oldalt tollforgóban végződő, a fejhez simuló fésűvel.

Fej: Hosszan húzott, a csőrhegytől a tarkótájig lapos, töretlen ívet képez,  melynek legmagasab pontja a szemek fölött van. Felülnézetben a csőrtő és a szemek közöztti rész telt, horprdtságot nem mutathat. Rövidtollú, mélyen tűzött, a fej hátuljához símuló fésüje a fülek mögött tollforgóban (rozetta) végződik.

Szem, szemgyűrű: Az írisz a tollazat színétől illetve rajzától függetlenül, mindíg gyöngyszín, a pupilla feltűnően nagy. A szemgyűrűrk keskenyek, a sotét színűek esetében szürkéskékek, a világos színűeké sápadt, esetleg sárgás árnyalattal.

CSőr: Hosszú vékony, jól zárt, a homlok ívének folytatásaként enyhén lefele mutató, világos szarujú. Az egyszínűek sötét színváltozatainak és ugyan ezek csapos változatainak csőrszaruján (a felső káva helyén) mutatkozó sötét jelzettség megengededett. Az ezekkel azonos színű rajzosak csőrhegyének sötét pigmentáltsága sem kifogásolható, de acél a teljesen világos csőr elérése. A csőrdudorok sima felületűek, enyhén hosszúkásak.

A nyak: Közepes hosszúságú, függőleges tartású, a fej felé erősen elvékonyodó. A toroktáj lapos ívben fordul a nyak elülső élébe.

Mell:  Enyhén előre domborodó, tartása mérsékelten emelt.

Hát:  Keskeny,  afarok irányába enyhén lejtő.

Szárnyak: Hosszúak, a test oldalaihoz lazán simulók, a szárnybúbok szabadon állók. Az evezők vége a farkon fekszik, de az ellenkező oldaliak hegyei nem kereszteződnek.

Farok: Keskeny, közepes hosszúságú, a kormánytollak szorosan zártak, számuk 12. Iránya a hát lejtését törés nélkül követi, vége a talajt nem érinti.

Lábak: Közepes hosszúságuak, a csűd és az ujjak tollatlanok, a karmok színe a csőr színével egyező.

Szín és rajzváltozatok:  A tollazat tömött, síma, feszesen zárt. Elfogadottak egyszínűekkénz fehérben, feketében, barnában, vörösben, sárgában, feketeszalagos kékben, kék-barna-vörös- és sárga fakóban, ezüsten indigóban,  szarkarajzúak: feketetében, barnában, vörösben, sárgában, kékben, kékfakóban;  fekete, barna, vörös, sárga, kék csaposak. Vanna ezen túl kovácsoltak minden alapszínben, valamint örvösök és golyások is. Minden színváltozatra vonatkozóan követelmény az intenzív és egyenletes pigmentáltság. A csposoknál kívánatos az elsőrendű evezők, de lealább a hét szélső cspótoll fehérsége. A szarkarajzúak esetében fehérek: a fej, a szárnyak, a hát (a szívrajz kivételével) és a combok. A tollazt többi része,  fésű is színes.

Súlyos hibák: Aránytalan, nagy termez, mély állás, vízsszintes testtartás, széles, szögletes, rövid vagy kerek fej, keskeny, elálló, magasan tűzött fésű, vastag nyak, harisnyás csűdök, a szívhátúak sötét karmai, hibás rajz, telítetlen, egyenlőtlen színek.

Enyhe hibák: Egyenlőtlen pigmentáltság, a rajzosak színhatárainak kisebb eltérései.

Az elbírálás sorrendje: Fej, szem, szembőr, csőr, alak, nyak, szárny, farok, csontozat, testfelépítés, szín, rajz.

Röpkövetelmény: 1 óra hosszidő

Gyűrűméret: 7 mm IV.

Budapesti rövidcsőrű

BUDAPESTI RÖVIDCSŐRŰ

 
Származási hely: Budapest
A küllem főbb jellemzői:
Kicsi, kecses, nyúlánk, elegáns megjelenésű, szilárd
szervezetű, élénk vérmérsékletű, meredek testtartású, ujjhegyen álló galamb.
Fej; Széles. A fejtető szélességi és hosszúsági mérete azonos, hátulsó része
keskenyebb és magasan kiemelkedik. A szemboltok párhuzamosak, ugyancsak
kiemelkedők, a fejtető középen bemélyedt. A homlok meredek, de a fejtető hátulsó,
kiemelkedő részénél alacsonyabb. A fejtető előre lejt. A tarkó meredek.
Szem, szemgyűrű: A szemek nagyok, előredomborodók. A szivárványhártya szemcsés
rajzolatú, szürkéskék, a szívhátúaké feketéskék. A pupilla nagy. A szembőr sima, feszes, hártyaszerű, a szemboltra terjedő, a szemgolyó szivárványhártya körüli részét nem fedi. Színe a sötétcsőrű változatok esetében szilvakék, a világos csőrű változatok esetében citromsárga. A szemrés nagy, nyitott.
Csőr: Egyenes, bennülő, rövid, de szélességénél hosszabb, vastag, tompa, jól zárt. Az alsó és felső káva hossza azonos. Színe a sötétcsőrű változatok esetében fekete, a világos csőrű változatok esetében viaszszínű. Az orrdudor kicsi, a csőrhöz simul.
Nyak: Hosszú, karcsú, enyhén ívelt.
Mell: Közepesen széles, kissé előredomborodó.
Hát: Mérsékelten keskenyedő, megnyúlt.
Szárnyak: Feszes tartásúak, nyúlánkak, kissé előreállók. Az evezőtollak jól zártak, a farkon fekszenek.
Farok: Keskeny, jól zárt. A kormánytollak száma: 12
Lábak: Középhosszúak, simák. A combok szabadon állnak. A karmok kicsik, színük a csőrével azonos.
Tollazat: Sűrű, feszes, színe kifejezett, azonos árnyalatú, a nyakon csillogó fényű.
Szín és rajzváltozatok:
I. Sötétcsőrűek:
a.) Egyszínű: fekete
b.) Szalagos szárnyúak: kék (budai kék), kovácsolt-kék, deres
c.) Rajzos: gólyás fehér farokkal (budapesti díszgólyás)
II. Világos csőrűek:
a.) Egyszínűek: fekete, fehér, vörös, sárga, májszínű, ezüst
b.) Szalagos szárnyúak: kék, kovácsolt-kék, fakó, kovácsolt-fakó (pacsirta), sárga fakó, vörös fakó, kék fakó
c.) Rajzosak: csapos, szívhátú
A deres feje és nyaka sötétszürke, a nyak zöldes-lilás csillogású. A szárnypajzs világosszürke, fekete szalagokkal. A has és a combok fehérek, a farok szürke, fekete pánttal. A gólyás alapszíne fehér, az evezőtollak vége elmosódott határú szürkésfekete. A farok fehér.
A csaposak és szívhátúak az egyszínűekkel megegyező alapszínűek. A csaposak 5-7 evezőtolla fehér. A szívhátúak szarkarajzúak, fehér fejjel, mellénnyel. A fehér szín a fejtől hátul a tarkó alá, elöl a nyak közepéig terjed.
Súlyos hibák: Keskeny fej, a fej markírozottságának hiánya, hátrafelé lejtő fejtető, ívelt tarkó. Orrosság, kicsi, mélyen ülő szem, felemás színű írisz, pirosszemcsés írisz, vastag, nem sima szembőr, kifejezetten lefelé irányuló csőr. Hosszú, vékony, hegyes, kampós csőr, az egyszínűeknél nem viaszszínű csőr. Nagy orrdudorok, rövid láb, a sötétcsőrűeknél világos karom, vastag nyak, nagy test, laza tollazat, hosszú szárny és farok, alacsony állás. Gólyásoknál kifejezett tarkaság. A szívhátúaknak az előírtnál lényegesen eltérő rajza.
Enyhe hibák: Az egyszínűek nem eléggé intenzív színe. A szívhátúak kisebb rajzhibái. Piros árnyalatú szembőr. Nem élesen markírozott fej, talpon állás.
Az értékmérő küllemi jegyek elbírálásának sorrendje: Fej, szem, szemgyűrű, csőr, alak, lábak, állás, nyak, tollszerkezet, szín, rajz.
Gyűrűméret; 7 mm, IV.

 
Monori keringő

Monori keringő

 

 

Származási hely: Magyarország, Monor város és környéke.

 

A küllem főbb jellemzői: A közepesnél kisebb, zömök testű, leeresztett szárnyú, élénk tekintetű és mozgású, de nyugodt vérmérsékletű, dús tollazatú keringő galamb. Testhossza: 24-27 cm, magassága: 17-20 cm.

 

Fej: A testméreteivel arányos un. „szilva fej”, amelynek a képzeletbeli szára a csőrével megegyező irányú. A csőr az enyhén domborodó homlokhoz töréssel csatlakozik, a fejtető lapos ívű, és meredek ívben fordul a tarkótájhoz. A tarkót fültől-fülig érő szabályos ívű, a fejtetővel közel azonos magasságú, a fejtől elálló, kétoldalt rozettában végződő fésű díszíti.

 

Szem, szemgyűrű: A fej méreteivel arányos, a szemgolyó kissé kiálló. Az egyszínűek szeme kukorica sárga, a szívhátúaké bükkönyszem. A szembőr kör alakú, egysoros, finom szövetű, világossárga. A kék és világoskék tollazatú galambok szembőre hamuszürke színű, de ezeknél a színeknél is törekedni kell a világos szembőrre.

 

Csőr: Középhosszú: 17-20 mm. Erős csőralappal, egyenes, enyhén lefelé irányuló csőrgerinccel rendelkezik, melynek vége kissé hajlott. A szívhátúak, valamint a fehér, sárga, vörös, barna egyszínűek csőre világos, jelzés nélküli. Az egyszínű feketék és ezüstök esetében a csőrvég jelzett, míg a kékek és a világoskékek csőre szürke. A csőrdudor enyhén fejlett, alig kiemelkedő, szív alakú, középen osztott és fehéren porozott.

 

Nyak: Viszonylag rövid, vastag, közel függőlegesen hordott, a toroktájon alig vékonyodó. A torok ívben kimetszett.

 

Mell: A mell tömött, elöl széles, gömbölyded, enyhén hátrahúzott.

 

Hát: A szárnybúbok között a legszélesebb, amely a rövid és keskeny derékban végződik.

 

Szárnyak: A testhez lazán illeszkednek, leeresztettek, a szárnyak végei a talajt nem érintik. A szárnybúbok jól láthatók. A szárnyak végei a farok függőleges vetületén nem érnek túl és nem keresztezik egymást.

 

Farok: A rövid derékból indulva, a talajjal 45° -os szöget is elérően, legyezőszerűen szélesedik és a szárnybúbok között mért távolságot 1,5 cm-rel is meghaladhatja. A kormánytollak cserépszerűen fedik egymást. A kormánytollak száma 14-nél kevesebb nem lehet. Zsírmirigye nincs.

 

Lábak: A testhez viszonyítva középhosszúak, tág állásúak és függőleges tartásúak. A csüd és az ujjak tollatlanok, színük kárminvörös. A karmok világos színűek, illetve a csőr színével megegyezőek.

 

Tollazat: Dús, testhez simuló. A körfésű sűrű, tömött, szabályos ívben hajló. Az evező és kormánytollak zászlói szélesek, szabályosan fedik egymást.

 

Színváltozatok: A színnel kapcsolatos elvárások az egyenletesség és a teltség. Az egyszínűek színváltozatai: sárga, vörös, dominánsak is, barna, fekete, fehér.

 Rajzváltozatok:

a.)    Szalagosak: kék, kékfakó, 

b.)    Kovácsoltak: kék, kékfakó

c.)    Szívhátúak: kék, világoskék, sárga, vörös, fekete

A szívhátúak rajzának leírása: A galambok alapszíne fehér.

Fehér: a fej, (a hód és a fésű kivételével), az előke, amely a begy közepéig ér, továbbá fehér a derék és a fartő között, valamint a has, továbbá az elsőrendű evezők. A szimmetrikus szívrajzot, a vállat és a hátat fedő színes fedőtollak alkotják, ami a színes fésűvel kezdődik és a nyakon, a faroktámasztó és fedőtollakon át a kormánytollakkal záródik. A fejen a csőrtől kezdődve a szemek felett találjuk a színes homlokfoltot vagy koronacseppet, melyet még hód, illetve pont elnevezéssel is jelölnek.

 

A szívhátú rajzváltozaton belül eltérés mutatkozhat a kormánytollak és a faroktő tollazatának színében a következők szerint:

ˇ        A kormánytollak és a faroktő tollazata fehér, de a faroktő felső fedőtollai keresztirányban 1 cm szélességben szabályos színes pántot alkotnak, ezek a pántos farkúak,

ˇ        A fehér kormánytollakkal és felső fedőtollakkal rendelkező egyedek a párnás farkúak

 

Enyhe hibák: A testhez viszonyítva aránytalan méretű vagy túlzottan húzott fej, a szívrajzban a háti részen előforduló apró fehér tollak, a nem szimmetrikus rajz, ha az előkében a rajz túl magasan, vagy mélyen záródik.

 

Súlyos hibák: Aránytalan, vékony, hosszú test, laposan fekvő keskeny derék, magas, feszes testtartás, hosszú -, tollas láb, aránytalanul hosszú nyak, túl hosszú evező tollak, a rozetta hiánya, a körfésűben megjelenő tarkótoll, fehér betéttoll, a rozetta kisebb alaki eltérése; a nem kör alakú pupilla, vörös, vagy tollal fedett szembőr, a felemás szemek, a szivárványhártya erős vérerezettsége. A túl hosszú, vékony vagy hajlott, a teljesen sötéten pigmentált csőr, az egyszínűek határozatlan, fénytelen tollazata, továbbá az evező és kormánytollak között előforduló, fehéres vagy kékes árnyalatú toll, minden szín- és rajzváltozat esetében a füstös színárnyalat, az osztott farok és a hasadt gerincű kormánytoll.

 

Az értékmérő küllemi jegyek elbírálásának sorrendje: Fej, szem, szemgyűrű, alak, állás, rajz, tollszerkezet, szín.

 

Röpkövetelmény: 1 óra hosszidő

 

Gyűrűméret: 7 mm, IV.

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Óra
 
Bannerek

        ADOK-VESZEK

                    

Dr Szécsényi István Rövidcsőrű-

        galamb  Tenyésztő klub

 

Dabasi kiállítás videó

  képekből zenével

Látogatás a

veresegyházi

mackó farmon

Ha fáradt vagy

és nincs kedved

már semmihez

kattints ide!!

 

 
Betegségek

 

 

 

 

 

 
Gyűrűzés

          

         

         Puhl Dóra galambjai

 

        

       Kaposvári tigristarka

 
Dél-német színes galambok

Fotók a galambokról

    

Zsiros András nyuszis oldala

 
Frissítések

Jászberényi kiáll.

  monori kiáll.

díjazott galambok

B-21 egyesület

kiállítása Csepelen

Ceglédi kiáll.

+ rövidcsörű klub

         díjátadó

További képek

    Kielcéből

Lengyel honlap

Bécsújhelyi képek

Virág Gabitól

Kielce-i kiállítás

néhány fotó

Szabó lajostól

Balatonlelle fiatal

      bemutató

Varsói kiállítás 2.rész

kb 260 fotó, de még van!!!

Varsói kiállítás

       1. rész videó

Ceglédi kiállítás

   néhány kép

  Gyura Misitől

 2010 Dabasi orsz.kiáll.

Rákoskeresztúri kiáll.

dabasi fiatal kiállítás

Törökszentmiklós

     2010.09.04.

2010 augusztus börze

   Új galamdúcom

       2010.07.18.

   Május 1. Monor:

     Főző verseny

akár galambhús is

lehetett volna az alap

            anyag

The Master returned

Új képek a képtárban

Csepeli galamb

fiatal bemutató

Monori börze május

Monori börze április

Monori nyúl kiállítás

Monori győztesek

 

 

 

 

 
Chat
 
Galambász barátok madarai

Copic Predrag galambjai

 
Látogatók
 
Geovisitor
Geo Visitors Map
 
xxxxxxx
Tartalom
 
Tartalom

STARSTABLE Online csatlakozz te is egy remek közösséghez! Daisy BLOG    *****    Érdekelnek a zenei újdonságok? Kattints! &#9205; Popusz: Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több.    *****    Halihó! Néhány újdonság a G-Portál Histórián! Toljuk meg az év végét, kovácsoljunk közösséget ismét! Csatlakozol? :)    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Egy Blog az Én világom. :) Gyere és nézz be ha érdekel, az Online Játékok leírása, csináld magad dolgok, stb...    *****    Ön internet szolgáltató? Nem talál céget aki javítaná az elromlott hálózati, mikrohullámó eszközeit? Katt ide!    *****    Se kép, se hang? Hozza el, megjavítjuk! LCD TV, Inverteres hegesztõ, Mosó- Mosogatógép, és sok más. Garanciával!    *****    Elromlott? Mi megjavítjuk! Ipari és háztartási elektronika javítás! Garanciával. Elektronika-szerviz.gportal.hu    *****    Rendeld meg:Születési,elõrejelzési,párkapcsolati,fogamzási,hold horoszkóp,biotérkép.Ingyen konzultáció mindenrõl!Várlak!    *****    Keresek jó humorú szerkesztõ társat készülõ ZENÉS KABARÉ MÛSOROMHOZ    *****    Rendelj születési horoszkópot és ajándék 3 éves elõrejelzés,valamint ingyenes konzultáció az ajándékod. Várlak kattints!    *****    Iván és Sára kattttttt!!!!!!!!!!    *****    Erotika az állatövi jegyekben    *****    A szerelem karmája a horoszkópban    *****    Születési horoszkóp,ajándék 3 évi elõrejelzéssel,ingyenes konzultációs lehetõség, telefonon,messengeren,skypeon! Várlak!    *****    Kihagyhatatlan asztrológiai megrendelések, olvasmányok, szoftverek, ezoterikus témák sokasága vár az oldalamon. Várlak!!    *****    Vanessa Hudgens - Magyarország egyetlen mûködõ az egykori Szerelmes hang jegyek sztárjával foglalkozó oldala!    *****    A végtelen szeretet az egyetlen igazság, minden más illúzió.    *****    Ha sok mindent tudni szeretnél és válaszokra vársz látogass el oldalamra!    *****    SZEREPJÁTÉK - Csatlakozz közénk és légy részese egy kalandnak - FRPG - Még nem késõ csatlakozni - SZEREPJÁTÉK